Live sex chat with women bot - Kasaysayan ng pagdating ng mga amerikano sa pilipinas


Sa akda, mapagkumbaba ang paglalarawan ni Mabini sa kanyang sarili: isang "pangkaraniwang pribadong tagapayo ni Aguinaldo" at "payak na saksi at aktor sa ibang pagkakataon sa dakilang dula ng Rebolusyon." Pero naniniwala siyang tungkulin niya ang magsiwalat ng kanyang mga nalalaman ukol dito para sa hinaharap -- "hinaharap" na sa kabuuang konteksto ng akda ay tayong mga nabubuhay sa panahon ngayon."Sinikap kong maging patas sa pagsulat ng mga alaalang ito na ang tanging layunin ay hagilapin sa nakaraan ang mga aral na lalong kapaki-pakinabang para sa kasalukuyan at sa hinaharap." Ang kahalagahan ng salin Mula sa orihinal na EspaƱol, dalawang ulit nang naisalin ang "La Revolucion Filipina" sa Ingles: Isa ang salin ni Leon Ma.Naisulat din niya ang tungkol sa mga pangyayaring politikal noon sa Amerika habang umiinit ang himagsikan sa Pilipinas.

kasaysayan ng pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-53kasaysayan ng pagdating ng mga amerikano sa pilipinas-76

Sapagkat naluklok sa puwesto ang tagapangasiwa nito hindi dahil sa gawang kapuri-puri kundi sa gawang kasumpa-sumpa," sabi ni Mabini.

Sa pag-aakusa kay Aguinaldo, dinakila naman ni Mabini si Bonifacio, at iginiit na ang pakamatay nito ang pumawi sa "sigla at sigasig sa mithiing rebolusyonaryo" at nagpabilis sa "pagbagsak ng himagsikan sa Cavite." Gayundin, dinakila ni Mabini si Heneral Antonio Luna, isa ring pinuno na pinatay sa kasagsagan ng rebolusyon.

Jose Rizal at Gat Andres Bonifacio, marami ang nag-aakalang tahimik na saksi lamang ng rebolusyon ang intelektuwal na si Mabini.

Pero sa kanyang akdang "La Revolucion Filipina," malalaman nating marami palang sinasabi si Mabini, hindi lang tungkol sa himagsikan, kundi tungkol din sa mga taong sangkot dito, gayundin sa hinaharap ng bansa.

KCh Online follows the Dep Ed curriculum as a guide and features videos on K-12 and Alternative Learning subjects such as Science, Social Studies, Math, Filipino, English, Values Education, and Technical-Vocational.