internet dating headline examples - Online dating in polan


online dating in polan-35online dating in polan-85

Najprawdopodobniej właśnie od Waregów nazwę Ruś przejęli Słowianie Wschodni Rok 862, w którym wódz Waregów Ruryk przybył do Nowogrodu Wielkiego w celu zażegnania sporów pomiędzy poszczególnymi plemionami wschodniosłowiańskimi (Słowianie Ilmeńscy, Krywicze) i fińskimi (Czudź - prawdopodobnie ówczesna nazwa Wotów, Weś), to symboliczna data powstania państwa ruskiego Legenda o Ruryku: lata 6370 [czyli rok 862 – Ruś wzorem Bizancjum liczyła lata od początku świata] wygnali Waregów za morze i nie dali im dani; i sami poczęli się rządzić i nie było u nich sprawiedliwości; i powstał ród przeciw rodowi, były zwady i poczęli wojować sami ze sobą.

Powiedzieli sobie: Poszukamy księcia, by nami władał według porządku i prawa.

Z czasem staronordyjską nazwę Gardariki oznaczającą pierwotnie Ruś Północną z głównym ośrodkiem w Nowogrodzie przeniesiono na całą Ruś Kijowską.

Państwo staroruskie było początkowo luźnym związkiem plemion czy księstw, które do lat 50. Wielcy książęta kijowscy Oleg (panujący do 912 lub 922) i Igor Rurykowicz (panujący w latach 912/922-945) podpisali z Bizancjum układy handlowe, które gwarantowały krajowi zyskowny handel.

Nazwy plemion na Rusi przestały być szerzej używane w XII wieku.