100 free married personal ads - Panahon ng pagdating ng mga kastila


panahon ng pagdating ng mga kastila-67

Nagkaroon ng mga opisina, pasyalang pampubliko, museo, bulwagan, sinehan at restawran. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakapanonood ang mga Pinoy ng mga larawang gumagalaw. Salawikain - nagsisilbing batas at tuntunin ng kagandahang-asal ng ating mga ninuno. Nuestra Senora del Rosario (1602) – Padre Blancas de San Jose c.

Binigyang-daan ng imbensyong ito ang pag-ungos ng kulturang popular. Ang Barlaan at Josaphat (nobelang Tagalog) – Padre Antonio de Borja d.

Panahon ng Hapon: Kung ang panahon ng mga Amerikano ay Panahong Ginto ng Nobelang Tagalog, ang panahon ng mga hapones ay naging Gintong Panahon naman ng maikling Katha at dulang tagalog sapagkat nabigyan ang maikling katha ng pagkakataon sa Liwayway.

Maikli man ang panahong sinaklaw ng panahong ito, nagkaroon ng kabutihan ang pagbabawal na gamitin ang wikang Ingles sa mga paaralan. Moro-moro Panahon ng Pagbabagong-isip (Propaganda) - Ang diwang maka-relihiyon ay naging makabayan at humihingi ng pagbabago sa sistema ng pamamalakad sa pamahalaan at simbahan - Pagpasok ng diwang liberalismo Mga Propagandista: a. Jose Rizal/ Laong Laan at Dimasalang (“Noli at El Fili) b. Del Pilar (Palridel, Piping Dilat at Dolores Manapat) – Pag-ibig sa Tinubuang Lupa, Kaiigat Kayo at Tocsohan c.

Panahon ng Amerikano 1900-1941 Sa pagsapit ng ikalabinsiyam na dantaon ay dumating sa Pilipinas ang mga Amerikano na siyang nagbigay sa mga Pilipino ng bagong Pag-asa. Ipinagbawal din ng mga Hapon ang paggamit ng wikang Ingles 4. Napasara ang mga sinehan at ginawa na lamang tanghalan 6. Karaniwang Anyo Ilang Dula na sumikat sa panahon ng Hapon a.